Có 1 kết quả:

xiōng yǒu qiū hè

1/1

xiōng yǒu qiū hè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) far-sighted
(2) astute