Có 1 kết quả:

xiōng qiáng

1/1

xiōng qiáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) parapet
(2) defensive wall
(3) breastwork