Có 1 kết quả:

xiōng jiǎ

1/1

xiōng jiǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

breastplate