Có 1 kết quả:

xiōng jī

1/1

xiōng jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pectoral muscles