Có 1 kết quả:

xiōng pú

1/1

xiōng pú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chest