Có 1 kết quả:

xiōng xiàn

1/1

xiōng xiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thymus