Có 1 kết quả:

xiōng xiàn mì dìng

1/1

xiōng xiàn mì dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thymine nucleotide (T, pairs with adenine A 腺嘌呤 in DNA)