Có 1 kết quả:

xiōng táng

1/1

xiōng táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chest