Có 1 kết quả:

xiōng zhēn

1/1

xiōng zhēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

brooch