Có 1 kết quả:

xiōng yīn

1/1

xiōng yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chest voice