Có 1 kết quả:

xiōng gǔ

1/1

xiōng gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sternum
(2) breastbone