Có 1 kết quả:

xiōng qí

1/1

xiōng qí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pectoral fin