Có 1 kết quả:

néng fǒu

1/1

néng fǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) whether or not
(2) can it or can't it
(3) is it possible?

Một số bài thơ có sử dụng