Có 1 kết quả:

néng ruò néng qiáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be either weak or strong both have their purpose (idiom)