Có 1 kết quả:

néng gē shàn wǔ

1/1

néng gē shàn wǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

can sing and dance (idiom); fig. a person of many talents