Có 1 kết quả:

néng yuán wēi jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

energy crisis