Có 1 kết quả:

néng yuán duǎn quē

1/1

néng yuán duǎn quē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

energy shortage