Có 1 kết quả:

néng jí

1/1

néng jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

energy level