Có 1 kết quả:

mài yā

1/1

mài yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blood pressure