Có 1 kết quả:

mài xī

1/1

mài xī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pulse