Có 1 kết quả:

mài guǎn

1/1

mài guǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

vascular (made up of vessels)