Có 1 kết quả:

mài guǎn zǔ zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

vascular tissue