Có 1 kết quả:

mài luò mó

1/1

mài luò mó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

choroid (vascular layer of the eyeball between the retina and the sclera)