Có 1 kết quả:

mài chōng

1/1

mài chōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pulse (physics)