Có 1 kết quả:

mài chōng xīng ㄇㄞˋ ㄔㄨㄥ ㄒㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pulsar (astronomy)