Có 1 kết quả:

mài mén

1/1

mài mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pulse (in Chinese medicine)