Có 1 kết quả:

jǐ suǒ dòng wù mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chordata, phylum containing vertebrates