Có 1 kết quả:

jǐ suǒ dòng wù mén ㄐㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chordata, phylum containing vertebrates