Có 1 kết quả:

zàng fǔ

1/1

zàng fǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

inner organs