Có 1 kết quả:

qí shǐ

1/1

qí shǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a newborn baby's excrement