Có 1 kết quả:

qí dài

1/1

qí dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

umbilical cord