Có 1 kết quả:

qí gěng

1/1

qí gěng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

umbilical cord