Có 1 kết quả:

qí chéng

1/1

qí chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

navel orange