Có 1 kết quả:

qí lún

1/1

qí lún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

manipūra or manipura, the solar plexus chakra 查克拉, residing in the upper abdomen