Có 1 kết quả:

nǎo xià chuí tǐ ㄋㄠˇ ㄒㄧㄚˋ ㄔㄨㄟˊ ㄊㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pituitary glands (at the base of the skull)