Có 1 kết quả:

nǎo zhòng fēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

cerebral stroke