Có 1 kết quả:

nǎo nèi fēi

1/1

nǎo nèi fēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

endorphin