Có 1 kết quả:

nǎo lì

1/1

nǎo lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mental capacity