Có 1 kết quả:

nǎo cù zhòng ㄋㄠˇ ㄘㄨˋ ㄓㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) stroke
(2) cerebral hemorrhage