Có 1 kết quả:

nǎo hòu

1/1

nǎo hòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the back of the head
(2) (fig.) the back of one's mind