Có 1 kết quả:

nǎo chuí tǐ ㄋㄠˇ ㄔㄨㄟˊ ㄊㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pituitary gland