Có 1 kết quả:

nǎo ké

1/1

nǎo ké

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) skull
(2) (fig.) brain (mental capacity)