Có 1 kết quả:

nǎo shì

1/1

nǎo shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ventricles of the brain