Có 1 kết quả:

nǎo dǎo

1/1

nǎo dǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

insula