Có 1 kết quả:

nǎo gàn

1/1

nǎo gàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

brain stem