Có 1 kết quả:

nǎo sǔn shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

brain damage