Có 1 kết quả:

nǎo sháo

1/1

nǎo sháo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the spoon shape slope on the nape