Có 1 kết quả:

nǎo qiáo

1/1

nǎo qiáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pons Varolii (bundle of nerve fibers in the brain)