Có 1 kết quả:

nǎo sǐ wáng

1/1

nǎo sǐ wáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

brain death