Có 1 kết quả:

nǎo cán

1/1

nǎo cán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moronic
(2) brainless
(3) bonehead
(4) retard